Před prostor ZŠ U Červených domků

Nadace Proměny Karla Komárka považuje důsledky tornáda za příležitost celé území obnovit a rozvinout. K uvedenému cíli dospěje v úzké spolupráci s městem, obyvateli Hodonína i dětmi a pracovníky základní školy.

Na projektu se podílejí architekti a specialisté, věnující se veřejným prostranstvím měst. Do prostoru se postupně navrátí zeleň. Vzniknou další zajímavé prvky, které umožní aktivně a pohodově trávit volný čas. Nadace a její partneři zároveň zajistí, aby se k obnově prostoru před školou mohli vyjádřit všichni, jichž se týká. Spoluvytvářet obnovu tedy bude nejen veřejnost, ale také samotné děti.

V současné době prostor před vstupem dočasně oživují nové prvky. Mobiliář tvořený z recyklovatelného betonu doplňují malé jehličnany.